Gallery03
960x400_facade
Gallery02
HOME_14
960x400_LeCafe01
960x400_LeCafe03
960x400_LeCafe02
HOME_10
960x400_pool bar
960x400_pool2
960x400_pool1
960x400_SPA.Over view
960x400_SPA.Treatment
960x400_SPA.Treatment room 01
960x400_beach bar
HOME_11
HOME_12
HOME_13
HOME_3
960x400_flycam01
960x400_flycam03
960x400_flycam04
960x400_beach1
960x400_beach–
960x400_beach-

KHÁM PHÁ DI SẢN PHONG PHÚ CỦA HỘI AN TẠI BOUTIQUE HOI AN RESORT. KHÁM PHÁ KHÁCH SẠN VÀ ẨM THỰC MANG ĐẬM SẮC THÁI VIỆT NAM TẠI ĐÂY. THƯ GIÃN TRONG HỒ BƠI ĐƯỢC BAO QUANH BỞI KHU VƯỜN XANH TƯƠI HAY THƯỞNG THỨC DỊCH VỤ MÁT-XA TẠI SPA CỦA KHÁCH SẠN. KHU BIỆT THỰ NẰM NGAY CẠNH BÃI BIỂN TẠO CHO DU KHÁCH MỘT KHÔNG GIAN NGHĨ DƯỠNG HOÀN TOÀN THƯ GIÃN VÀ RIÊNG TƯ.